Zakup tonerów do drukarek – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20.02.2018 r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup tonerów do drukarek do dnia 27.02.2018r. wpłynęło: 14 ważnych oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę EcoBlack s.c. M. Szewczyk, Ł. Baran, ul. Domaniówka 1e, 25-413 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 184,50 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Powiązane: ,