Zakup tuszy i tonerów do drukarek – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.11.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup tuszy i tonerów do drukarek do dnia 28.11.2017r. wpłynęło: 12 ważnych oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę Haprint Tonery s.c. Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław, Ustowo 40 M/14, 70-001 Ustowo z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 4050,39 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

 

Powiązane: ,