Zakup tuszy i tonerów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 25.07.2017 r. o zapytaniu  ofertowym na: zakup tuszy i tonerów do dnia 01.08.2017 wpłynęło 11 ważnych ofert i 1 oferta nieważna.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Haprint Tonery S.C. Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław, Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 2719,53 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: