Zakup umundurowania

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup umundurowania fabrycznie nowego dla pracowników służby parku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku poz.344) oraz zakup odzieży służbowej i odzieży bhp posiadającej certyfikaty CE (zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej) według załączonego zestawienia, dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy


2024-04-16

Uwaga! Zmiana wzoru oferty cenowej (zmiana ilości)

Ogłoszenie o zmianie w zapytaniu ofertowym

Wzór oferty cenowej


2024-05-09

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: