Zakup wraz z dostawą sprzętu do zwalczania szkodnictwa leśnego

       OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed szkodnictwem leśnym i antropopresją w celu przywracania bioróżnorodności” , dofinansowanego w ramach Umowy dotacji NFOŚiGW nr 1420/2023/Wn13/OP-wk/D, z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu:

  • kamera leśna – szt. 1
  • lornetka termowizyjna – szt. 1
  • noktowizor – szt. 1
  • kamera interwencyjna – szt. 4
  • fotopułapka – szt. 6
  • latarka ręczna – szt. 4
  • latarka czołowa – szt. 4

Szczegółowe parametry techniczne sprzętu zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

Ofertę według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia 20.05.2024 r. do godziny 1200

Ofertę można:

  • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  • Złożyć elektronicznie (w tym w formie skanu pisemnego dokumentu) na adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
  • Dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna zamówienia

Zał nr 2 – Wzór oferty

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-05-22

Ogłoszenie o wyborze