Zapewnienie wyżywienia i noclegów, wynajem sali konferencyjnej oraz usługa transportowa dla uczestników konferencji

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie wyżywienia i noclegów, wynajem sali konferencyjnej oraz usługa transportowa dla uczestników konferencji, w ośrodku przystosowanym do organizowania konferencji i szkoleń, w dniach od 15 do 17 września 2021 r. w związku z organizacją konferencji naukowej podsumowującej 70 lat pracy Świętokrzyskiego Parku Narodowego „Świętokrzyski Park Narodowy. Przyroda i człowiek”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Wzór oferty


2021-07-29

Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiązane: , ,