Zbieranie śmieci na szlakach i ścieżkach ŚPN oraz sprzątanie toalety leśnej w Św. Katarzynie

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Zbieranie śmieci na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych pozostawionych w czasie ruchu turystycznego w okresie od 03 kwietnia do 30 listopada 2023 r. oraz sprzątanie toalety leśnej zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie w okresie od 03 kwietnia do 31 października 2023 r.

Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 24.03.2023 r. do godzina 12.00 w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

Ofertę można:

  • Przesłać na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4,
  • przesłać e-mailem na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
  • przesłać faxem na nr 41 311 51 06,
  • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, 26 – 010 Bodzentyn, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „UZ.282.08.2023.SR Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 15.03.2023 r.”

Ogłoszenie

Załączniki:

Druk oferty

Wzór umowy

Załączniki do umowy

Oświadczenia Oferenta ws. RODO


2023-03-28

Ogłoszenie o wyborze ofert

Powiązane: ,