Zbieranie śmieci oraz wykaszanie i odkrzaczanie

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Zbieranie śmieci na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych pozostawionych w czasie ruchu turystycznego oraz wykaszanie i odkrzaczanie terenów udostępnionych w okresie od 21 marca 2022 r do 30 listopada 2022 roku.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-03-08

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: , ,