Dostawa oleju napędowego grzewczego

Ogłoszenie – BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki


2019-11-22

Odpowiedź na pismo z dnia 19.11.2019 r.


2019-11-28

Informacja z otwarcia ofert

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Formularz oferty dodatkowej


2019-12-03

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych


2019-12-13

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiązane: