Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 ogłoszenie 2

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 do budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie wraz z wyładunkiem

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-11-27

Informacja z otwarcia


2020-12-08

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiązane: