Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021 do budynku Dyrekcji i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie wraz z wyładunkiem

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-11-18

Informacja z otwarcia ofert


2020-11-18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Powiązane: