Dostawę i wyładunek oleju opałowego – otwarcie ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w imieniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego informuję, że w dniu 2 września 2016 roku o godzinie 13:30 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawę wraz z wyładunkiem 30 000 litrów oleju opałowego do ogrzania budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie, 20 000 l oleju opałowego do ogrzania budynku Muzeum na Świętym  Krzyżu i 10 000l do ogrzania budynku „Szpitalika” na Świętym Krzyżu” z opcją +/- 20 %

  (ogłoszenie w BZP nr 372734-2016 z dnia 22.12.2016 r.).

Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje:

Numer oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Termin wykonania Termin realizacji dostawy
1 KONKRET Sp. z o.o.  ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom 2,90 30.12.2017r. 1 dzień
2 Quest  spółka cywilna  Robert Bartos Stanisław Bartos  ul. Czarnowska 62 26-065 Piekoszów 2,88 30.12.2017r. 1 dzień

 

Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 219.629,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Informacja z otwarcia ofert

Powiązane: