Obsługa administracyjna ruchu turystycznego dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2024 roku

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

Obsługa administracyjna ruchu turystycznego dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2024 roku.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fcc8ea7-89d1-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Termin składania ofert: 08.12.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 08.12.2023 rok, godz. 11:30.

Powiązane: ,