Obsługa administracyjna ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w 2023 roku

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

Obsługa administracyjna ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w 2023 roku.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f8ddef2c-8c2b-11ed-b4ea-f64d350121d2

Termin składania ofert: 31.01.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 31.01.2023 rok, godz. 11:30.

Powiązane: ,