Obsługa prawna Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

Obsługa prawna Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7aed10bc-959b-11ee-ba3b-4e891c384685

Termin składania ofert: 20.12.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 20.12.2023 rok, godz. 11:30.

Powiązane: ,