Odpowiedzi na pytania – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu.”

  1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zakres ujęty w przedmiarach i SIWZ pkt. 3.2 jest zakresem obowiązującym wyceny etapu III – Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu, ponieważ zdaniem Wykonawcy zamieszczona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac budowlano – remontowych (m.in. roboty konstrukcyjne).
    Ad.1. Zakres ujęty w przedmiarach i SIWZ pkt 3.2 jest zakresem obowiązującym. Dokumentację projektową należy wykorzystać w zakresie ujętym w pkt 3.2 SIWZ.
  2. Wg opisu technicznego do projektu wykonawczego architektury pokrycie dachu należy wykonać blachą tytanowo – cynkową w kolorze grafitowym, natomiast wg SIWZ blachą miedzianą. Który rodzaj pokrycia należy przyjąć do wyceny.
    Ad.2. Jako pokrycie dachu należy przyjąć blachę miedzianą – zgodzie z pkt 3.2 SIWZ.
  3. Wg Wykonawcy powierzchnia do docieplenia płytami klimatycznymi podana w przedmiarze nie jest odzwierciedleniem rzeczywistej powierzchni ścian wewnętrznych po obwodzie budynku.
    Ad.3. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Odpowiedzi na pytania

Powiązane: ,