Ogłoszenie o zmianie – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dot: Postępowania o udzielenie zamówienia na ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III. Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP 128166-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.907 ze zmianami) Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje dokonaniu o modyfikacji treści SIWZ.
Zamawiający usuwa z treści SIWZ omyłkowo zamieszczony załącznik – str. 25 SIWZ

Jednocześnie Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o zmienie

SIWZ z dnia 29.05.2015 r.

Załączniki do SIWZ z dnia 29.05.2015r.

Powiązane: ,