Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. ” Adaptacja zespołu drewnianej zabudowy dawnego nadleśnictwa Św. Katarzyna przy ul. Suchedniowskiej 4b… „

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu: „Adaptacja zespołu drewnianej zabudowy dawnego Nadleśnictwa Św. Katarzyna przy ul. Suchedniowskiej 4b na potrzeby edukacyjne, wystawiennicze, kulturalne”.

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bbc809c3-2a3f-11ef-86d2-4e696a6d8c25

 

Termin składania ofert: 27.06.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 27.06.2024 rok, godz. 11:30.

 

2024-06-18

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami


2024-06-27

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


2024-07-02

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


2024-07-03

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej