Plan zamówień publicznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2018 r.

Wypełniając obowiązek wynikający z art.13a ustawy Prawo zamówień publicznych Świętokrzyski Park Narodowy przedstawia plan zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2018 r.

Plan zamówień publicznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2018 r.
Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i remont budynku mieszkalnego w Bodzentynie Usługa Przetarg nieograniczony 20 000 zł II kwartał
 

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi wywozowej i budowę dojazdu przeciwpożarowego

 

Usługa Przetarg nieograniczony 180 000 zł III kwartał
 

Zakup oleju opałowego

 

Dostawy Przetarg nieograniczony 168 000 zł IV kwartał

 

Sporządzono: 13 marca 2018 r.

Powiązane: