Sprzedaż biletów w sezonie 2020

USŁUGA UDOSTĘPNIANIA MUZEUM PRZYRODNICZEGO, SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH, ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH ORAZ GALERII WIDOKOWEJ NA TERENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2020

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ


2020-01-31

Informacja z otwarcia ofert


2020-02-11

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiązane: