Wyłonienie usługodawcy na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych: 1. Zaprojektuj i wybuduj „Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”. 2. Nadzór inwestorski. – II postępowanie

Logo Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Dofinansowane z Unii Europejskiej,

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Wyłonienie usługodawcy na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych:

1. Zaprojektuj i wybuduj „Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

2. Nadzór inwestorski. – II postępowanie

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023 „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat Działanie 2.3. Bioróżnorodność.