Wyłonienie usługodawcy na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych: 1. Zaprojektuj i wybuduj „Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”. 2. Nadzór inwestorski.

Logo FEPW_RP_UE_RGB-1

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Wyłonienie usługodawcy na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych:

1. Zaprojektuj i wybuduj „Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

2. Nadzór inwestorski.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023 „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat Działanie 2.3. Bioróżnorodność.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c08b94a-aafa-11ee-a681-52fe4aa7189e

Termin składania ofert: 24.01.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 24.01.2024 rok, godz. 11:30.