Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4

Ogłoszenie BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami


2020-09-02

Odpowiedzi na pytanie


2020-09-09

Informacja z otwarcia ofert


2020-09-25

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiązane: