Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych

Nazwa zadania:

„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III – „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”

Ogłoszenie ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/26c60b80-548f-4f77-8384-04d1048b8469

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ

———————

2021-07-06

Uwaga – zmiana treści załącznika nr 3 do SWZ – formularza ofertowego !!!

Informacja o zmianie w treści SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ (formularz ofertowy)

———————

2021-07-16

Uwaga – zmiana treści załącznika nr 3 do SWZ – formularza ofertowego i przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22-07-2021 godz. 11.00.

Pytania, odpowiedzi i przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22-07-2021 godz. 11.00

Załącznik nr 3 do SWZ (formularz ofertowy)

——————–

2021-07-22 godz. 11:12

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

——————–

2021-07-22 godz. 12:42

Informacja z otwarcia ofert

——————–

2021-07-23

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Powiązane: