Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego – II postępowanie

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego – II postępowanie”

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie w formie dotacji NFOŚiGW nr 1549/2023/Wn13/OP-po/D przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ba1ba5b-1352-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

Termin składania ofert: 28.05.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 28.05.2024 rok, godz. 11:30.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ wraz z Załącznikami


2024-05-20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do SWZ