Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej

Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na konstrukcji zadaszającej parking (carport) na terenie oraz na potrzeby Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ogłoszenie eZamowienia.gov.pl

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/00d8463e-3626-454c-9cfe-960dc47313d4

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załaczniki do SWZ

Wyjaśnienia treści SWZ


2021-08-06 11:08

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

 

Powiązane: