Zaprojektuj i wybuduj Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Logo Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Dofinansowane z Unii Europejskiej,

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy na realizację zamówienia pn:

 

„Zaprojektuj i wybuduj Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023 „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat Działanie 2.3. Bioróżnorodność.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e03ec582-28b0-11ef-87ba-8eb060fd7bb8