Zwiększenie mocy istniejącej instalacji PV poprzez zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na gruncie na potrzeby Ośrodka i Dyrekcji ŚPN

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Zwiększenie mocy istniejącej instalacji PV poprzez zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na gruncie na potrzeby Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastruktura towarzyszącą”

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ac27601e-2adb-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Termin składania ofert: 11.08.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 11.08.2023 rok, godz. 11:30.

Powiązane: