Zawiadomienie o o rozstrzygnięciu przetargu

„Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim parku Narodowym”
Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego
Mirosława Firkowskiego
Rynek Górny 7
26- 010 Bodzentyn

Na przetarg wpłynęła jedna oferta. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Pana Mirosława Firkowskiego za wykonanie zamówienia zaoferowało cenę, 104 700,00 (netto) złotych.
Pełna treść ogłoszenia (.doc)