Zawiadomienie o podpisaniu umowy

ZAWIADOMIENIE

o podpisaniu umowy na

uzupełnienie wykonania zadania: „Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I”.

Zgodnie z art. 92, ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w dniu 15 stycznia 2010 r. podpisał umowę nr 1/1/2010 na uzupełnienie wykonania zadania: „Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I”.

W wyniku procedury zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, Świętokrzyski Park Narodowy w wyniku negocjacji bez ogłoszenia udzielił zamówienia na ww zadanie: Konsorcjum Maxtel – ART PE 660: Eugeniusz Białas – Studio 660, Andrzej Piechocki ART – PE, Lider: Maxtel Sp. z o.o.,

Siedziby:        Maxtel – ul. Ściegiennego 264 B, 25 – 116 Kielce,

Studio 660 – Istebna Wilcze 1072, 43 – 470 Istebna

ART – PE – ul. Lipowa 44, 43 – 450 Ustroń;

Oferta przedstawiona przez konsorcjum  mieści się w kwocie, jaką Świętokrzyski Park Narodowy przeznaczył na wykonanie zadania i wynosi 112 300,00 zł netto, tj. 137 006,00 zł brutto.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w wyniku negocjacji bez ogłoszenia na podstawie  art. 67, ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

UZ-410-67/09-10/ac