ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Bodzentyn, 6 sierpnia 2009 roku

UZ – 410 -43/09/ac

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

na udzielenie zamówienia publicznego  pod nazwą: „Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I”.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w drodze przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta:

Konsorcjum Maxtel – ART PE 660: Eugeniusz Białas – Studio 660, Andrzej Piechocki ART – PE, Lider: Maxtel Sp. z o.o.,
Siedziby:    Maxtel – ul. Ściegiennego 264 B, 25 – 116 Kielce,
Studio 660 – Istebna Wilcze 1072, 43 – 470 Istebna

ART – PE – ul. Lipowa 44, 43 – 450 Ustroń;

Oferta przedstawiona przez konsorcjum  mieści się w kwocie, jaką Świętokrzyski Park Narodowy przeznaczył na wykonanie zadania i wynosi 1 452 661 zł netto, tj. 1 772 246 zł brutto. Oferta spełnia również warunki udziału w postępowaniu.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 10, pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.