Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

UZ – 443 -2/09/mm

 ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na

 sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

na okres: od 01.04.2010 roku do 31.10.2010 roku.

 

            Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego na okres: od 01.04.2010 roku do 31.10.2010 roku.

wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo  Handlowo –  Usługowe Barbara  Pałysiewicz  –  Błachut,  ul. Pasieka 2, 26-010 Bodzentyn.

        Na przetarg wpłynęła jedna oferty. Nie odrzucono żadnej oferty. Żaden oferent nie został wykluczony z postępowania. Zgodnie z kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru oferenta dokonano na podstawie kryterium cenowego. Przedsiębiorstwo  Handlowo –  Usługowo  Barbara  Pałysiewicz  –  Błachut, zaoferowało 16,0% prowizję od kwoty sprzedanych biletów wstępu do ŚPN.

       Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 10,1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gospodarstwa Pomocniczego
przy ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

UZ-443-2-10mm