ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż biletów wstępu do ŚPN

UZ – 443 -2/11/mm

 

 

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na

sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

na okres: od 01.04.2011 roku do 31.10.2011 roku.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego na okres: od 01.04.2011 roku do 31.10.2011 roku.

wybrano ofertę:

Piotr Kwietniewski Przedsiębiorstwo Usługowe

ul. Piłsudskiego 5,

26-010 Bodzentyn

Na przetarg wpłynęła jedna oferty. Nie odrzucono żadnej oferty. Żaden oferent nie został wykluczony z postępowania. Zgodnie z kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru oferenta dokonano na podstawie kryterium cenowego. Piotr Kwietniewski Przedsiębiorstwo Usługowe, zaoferował 15,0% prowizję od kwoty sprzedanych biletów wstępu do ŚPN.

 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 10,1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Z poważaniem

DYREKTOR

Świętokrzyskiego Parku Narodowego

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Huruk


Informacja o podpisaniu umowy