Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna

OP 641-27/13 ls

Bodzentyn 09.01.2013 r.

 ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego
na
„Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.”


Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „„Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.” wybrano ofertę:

Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński,
26-010 Bodzentyn
Psary Stara Wieś 75

Na przetarg wpłynęły cztery oferty:

  • Oferta nr 1 złożona przez  Mirosławę Milcarz Firma Handlowo- Usługowo-Transportowa MIRA-TRANS 26-140 Łączna  Czerwona Górka 27D z  ceną ofertową brutto w wysokości 63383,20 zł

Liczba punktów:  49451,04 / 63383,20 x 100 = 75,63

  • Oferta nr  2 złożona przez Zakład Usług Leśnych mgr Sylwester Piwko Leśna – Stara Wieś 96, 26-010 Bodzentyn z ceną ofertową brutto w wysokości 60186,24 zł

Liczba punktów:  49451,04 /60186,24  x 100 = 82,16

  • Oferta nr 3 złożona przez P.P.H.U.T. „RUMCAJS” Przemysław Kowalik, Gózd 106a, 26-140 Łączna z ceną  ofertową brutto w wysokości 65469,60 zł

Liczba punktów:  49451,04 / 65469,60  x 100 = 75,53

  • Oferta nr 4 złożona przez Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, 26-010 Bodzentyn Psary Stara Wieś 75 z ceną ofertową brutto w wysokości 49451,04 zł

Liczba punktów:  49451,04 /  49451,04 x 100 = 100,00

Zgodnie z kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru wykonawcy dokonano na podstawie kryterium cenowego.

Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, 26-010 Bodzentyn Psary Stara Wieś 75, zaoferował najkorzystniejszą ofertę  z ceną w wysokości:   49451,04  zł. brutto oraz uzyskał największą ilość punktów to jest 100 pkt.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 10 ust. 1 , art. 39- 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść dokumentu