ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

na sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego na okres:

od 01.04.2009 roku do 31.10.2009 roku.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego na okres: od 01.04.2009 roku do 31.10.2009 roku. wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Barbara Pałysiewicz – Błachut,
ul. Pasieka 2, 26-010 Bodzentyn.

Na przetarg wpłynęła jedna oferty. Nie odrzucono żadnej oferty. Żaden oferent nie został wykluczony z postępowania. Zgodnie z kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru oferenta dokonano na podstawie kryterium cenowego. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo Barbara Pałysiewicz – Błachut, zaoferowało 14,0% prowizję od kwoty sprzedanych biletów wstępu do ŚPN.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10,1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Gospodarstwa Pomocniczego
przy ŚPN

mgr inż. Andrzej Sosnowski
Ogłoszenie o wyborze firmy (plik .pdf)