Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Dot: Przetarg nieograniczony „Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie” nr ogłoszenia w BzP 202652-2008

Świętokrzyski Park narodowy zawiadamia, że przetarg nieograniczony na Wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie został unieważniony ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą ŚPN może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP