Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie
Świętokrzyski Park Narodowy zawiadamia, że przetarg nieograniczony na Wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie został unieważniony z powodu odrzucenia wszystkich (dwóch) złożonych ofert. Spowodowane to było błędami w obliczeniu ceny brutto. W ofertach przyjęto stawkę podatku VAT 22%, a powinno być 7% – budownictwo mieszkaniowe. Błędy tego typu błędy w obliczeniu ceny są błędami nie podlegającymi poprawieniu w trybie sprostowania oczywistych omyłek i błędów na podstawie Art. 89.1.6 Ustawy PZP