ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie pomocy dydaktycznej „Co to jest ŚPN”

Na przetarg wpłynęła jedna oferta.
Wybrano ofertę Pana:
mgr inż. architekt Zbigniew Hortyński
31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 bl. 19/52,
który za wykonanie zamówienia zaoferował cenę, 185 000 złotych.

Pełan treść ogłoszenia (plik Worda)