Biuletyn Informacji Publicznej ŚPN

Logo - Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn

Numer telefonu i faxu: 41 311-51-06, 539 670 822
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl

ePUAP Pismo ogólne do urzędu /spn/skrytka

Adres witryny internetowej: swietokrzyskipn.org.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze 7.30 – 15.30

REGON: 260571899

NIP: 6572905857

Nr rachunku: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
23 1130 1192 0027 6162 2820 0001