Prace pielęgnacyjno-ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie nr 574261-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: OP.282.25.2019.LS

Ogłoszenie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z złącznikami

Wzory załączników do wypełnienie


2019-07-26

Informacja z otwarcia ofert


2019-08-06

Zawiadomienie o wyborze oferty

Prace pielęgnacyjno–ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie nr 566835-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: OP.282.25.2019.LS

Ogłoszenie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z złącznikami

Wzory załączników do wypełnienie


2019-07-09

Informacja z otwarcia ofert


2019-07-11

Ogłoszenie o unieważnieniu UZP

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Plan zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 r.

Wypełniając obowiązek wynikający z art.13a ustawy Prawo zamówień publicznych Świętokrzyski Park Narodowy przedstawia plan zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2019 r.
 
Plan zamówień publicznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2019 r.
Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
 

Zakup oleju opałowego

 

DostawyPrzetarg nieograniczony157 000 złIV kwartał

 

Sporządzono: 12 marca 2019 r.

Pełnomocnik Dyrektora ŚPN ds. zamówień publicznych
mgr inż Agata Czeplina-Miernik

Plan zamówień publicznych na rok 2019

Sukcesywna dostawa i wyładunek oleju napędowego grzewczego

Ogłoszenie – BZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki


2018-11-09

Odpowiedź na zapytanie


2018-11-21

Informacja z otwarcia ofert


2018-12-14

Zawiadomienie o wyborze oferty

Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Ogłoszenie nr 615666-N-2018 z dnia 2018-09-17 r.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: OP.282.48.2018.LS

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ (skan)

Załączniki doi SIWZ

Ogłoszenie BZP


2018-09-25

Informacja z otwarcia ofert


2018-10-04

Zawiadomienie o wyborze oferty

Plan zamówień publicznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2018 r.

Wypełniając obowiązek wynikający z art.13a ustawy Prawo zamówień publicznych Świętokrzyski Park Narodowy przedstawia plan zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2018 r.

Plan zamówień publicznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2018 r.
Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i remont budynku mieszkalnego w BodzentynieUsługaPrzetarg nieograniczony20 000 złII kwartał
 

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi wywozowej i budowę dojazdu przeciwpożarowego

 

UsługaPrzetarg nieograniczony180 000 złIII kwartał
 

Zakup oleju opałowego

 

DostawyPrzetarg nieograniczony168 000 złIV kwartał

 

Sporządzono: 13 marca 2018 r.