Zaprojektuj i wybuduj Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Logo Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Dofinansowane z Unii Europejskiej,

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy na realizację zamówienia pn:

 

„Zaprojektuj i wybuduj Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023 „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat Działanie 2.3. Bioróżnorodność.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e03ec582-28b0-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. ” Adaptacja zespołu drewnianej zabudowy dawnego nadleśnictwa Św. Katarzyna przy ul. Suchedniowskiej 4b… „

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu: „Adaptacja zespołu drewnianej zabudowy dawnego Nadleśnictwa Św. Katarzyna przy ul. Suchedniowskiej 4b na potrzeby edukacyjne, wystawiennicze, kulturalne”.

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bbc809c3-2a3f-11ef-86d2-4e696a6d8c25

 

Termin składania ofert: 27.06.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 27.06.2024 rok, godz. 11:30.

 

2024-06-18

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

Dostawa sprzętu elektronicznego, komputerowego i oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu elektronicznego, komputerowego i oprogramowania: 1 szt. Projektor; 1 szt. Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI; 2 szt. Notebook 15.6 FHD; 2 szt. mysz optyczna; 2 szt. Torba na notebooka; 3 szt. Microsoft Office Home & Business 2021; 4 szt. Słuchawki z mikrofonem USB ; 4 szt. Kamera internetowa 1080p; 1 szt. Komputery stacjonarne w obudowie SFF; 1 szt. Monitor 32″ 4K; 4 szt. Dysk twardy do serwera 4TB; 7 Dysk zewnętrzny 12 TB USB; 1 szt. Prezenter do slajdów USB. Szczegółową specyfikację sprzętu zawarto w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – specyfikacja

Załącznik nr 3a – Wzór umowy

Załącznik nr 3b – Wzór umowy


2024-06-04

Odpowiedzi na pytania


2024-06-10

Ogłoszenie o wyborze

Zakup fotopułapek

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą:

  • 20 szt. Fotopułapek BROWNING 2022 SPEC OPS ELITE HP5, 20 szt.
  • 20 szt. linek zabezpieczających MASTER LOCK PYTHON  długości co najmniej 180 cm, średnicy 8mm zamykanej na  kod,
  • 240 szt. akumulatorów PANASONIC ENELOOP PRO AA [2500 mAh],
  • 40 szt. karty pamięci SD o pojemności 64 GB i prędkości zapisu przekraczającej 90 MB/s,
  • 2 szt. ładowarek do akumulatorów AA mogących ładować jednocześnie 16 szt. akumulatorów

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy


2024-06-04

Ogłoszenie o wyborze

Zakup wraz z dostawą pojazdu UTV z napędem 4×4 oraz agregatem gaśniczym – II postępowanie

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Zakup wraz z dostawą pojazdu UTV z napędem 4×4 oraz agregatem gaśniczym – II postępowanie”

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie w formie dotacji NFOŚiGW nr 1549/2023/Wn13/OP-po/D przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86e303c7-1758-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

 

Termin składania ofert: 31.05.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 31.05.2024 rok, godz. 11:30.

 

2024-05-21

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ wraz z Załącznikami


2024-05-22

Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii, warunków, zgód, uzgodnień czy pozwoleń do wykonania robót budowlanych, dot. zagospodarowania miejsc na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych pn.: „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno – rekreacyjnych położonych na historyczno-przyrodniczej ścieżce edukacyjnej Bukowa Góra – Wilków”

Planowane lokalizacje:

Lokalizacja 1 – miejsce odpoczynku Wilków ( wejście na ścieżkę edukacyjną O.O. Klonów oddz. 264 f);

Lokalizacja 2 – miejsce odpoczynku Klonów (O.O. Klonów oddz. 244 b);

Lokalizacja 3 – miejsce odpoczynku Bukowa Góra (O.O. Klonów oddz. 218 a);

Lokalizacja 4 – miejsce odpoczynku Kapliczka Napoleońska (O.O. Klonów oddz. 225 a);

Lokalizacja 5 – miejsce odpoczynku Psary (polana z Pomnikiem pomordowanych mieszkańców miejscowości Psary O.O. Klonów oddz. 211 d).

Przedmiotowe lokalizacje znajdują się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego Obwód Ochrony Klonów, Powiat Kielecki, Gmina Bodzentyn, obręb Psary Kąty, działki ewidencyjne 550, 520/2, Powiat Skarżyski, gmina Łączna, obręb Klonów, działki ewidencyjne 573, 579, 589, objęte formą ochrony przyrody: Park Narodowy, Natura 2000.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją fotograficzna oraz przykładami infrastruktury turystycznej wchodzącej w skład Parkowego Systemu Informacji (PSI)

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Wzór umowy, Załączniki do umowy

Załącznik nr 4 – Mapa rozmieszczenia planowanych lokalizacji – miejsc odpoczynku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-06-04

Ogłoszenie o wyborze