Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – O.O Chełmowa Góra część 1

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – O.O Chełmowa Góra część 1.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Wyłonienie usługodawcy na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych: 1. Zaprojektuj i wybuduj „Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”. 2. Nadzór inwestorski.

Logo FEPW_RP_UE_RGB-1

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Wyłonienie usługodawcy na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych:

1. Zaprojektuj i wybuduj „Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

2. Nadzór inwestorski.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023 „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat Działanie 2.3. Bioróżnorodność.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c08b94a-aafa-11ee-a681-52fe4aa7189e

Termin składania ofert: 24.01.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 24.01.2024 rok, godz. 11:30.

Obsługa prawna Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

Obsługa prawna Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7aed10bc-959b-11ee-ba3b-4e891c384685

Termin składania ofert: 20.12.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 20.12.2023 rok, godz. 11:30.

Obsługa administracyjna ruchu turystycznego dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2024 roku

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

Obsługa administracyjna ruchu turystycznego dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2024 roku.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fcc8ea7-89d1-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Termin składania ofert: 08.12.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 08.12.2023 rok, godz. 11:30.