Nabór na stanowisko Specjalisty ds. edukacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. edukacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacyjnym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych naborów

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. edukacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. edukacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Ogłoszenie o naborze

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacyjnym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych naborów


2024-07-04

Odwołanie naboru

Najem dwóch pomieszczeń gospodarczych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem dwóch pomieszczeń gospodarczych położonych w miejscowości Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4A

Forma przetargu:

Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

Przedmiot przetargu

  1. Przedmiotem przetargu jest najem dwóch pomieszczeń gospodarczych nr 6 i nr 10 zlokalizowanych w budynku garażowo – warsztatowym w miejscowości 26-010 Bodzentyn, ul Suchedniowska 4A na działce nr 688/9 gmina Bodzentyn, obręb Bodzentyn. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00030842/6.
  2. Oferowane do wynajmu pomieszczenia gospodarcze znajdują się w budynku garażowo-warsztatowym w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4A. Dojazd do budynku zapewniony jest drogą wewnątrzzakładową.
  3. Pomieszczenia zlokalizowane szeregowo w budynku garażowo – warsztatowym wybudowanym w technologii murowanej. Dach w formie stropodachu dwuspadowego z płyt żelbetowych korytkowych, nie ocieplony, nie ogrzewany w stanie technicznym średnim. Świetlik dachowy konstrukcji murowanej pustakami szklanymi – w stanie technicznym średnim. Na elementach są małe uszkodzenia i ubytki. Pokrycie dachowe z papy asfaltowej w średnim stanie technicznym.

Pomieszczenie nr 6 – powierzchnia 66,5 m2. Podłoga drewniana z desek w stanie średnim, występują niewielkie uszkodzenia i ubytki.  Ściany i sufit pokryte tynkiem cementowo – wapiennym w stanie średnim z występującymi uszkodzeniami i ubytkami, instalacja elektryczna w stanie średnim.

Pomieszczenie nr 10 – powierzchnia 15,6m2. Posadzka betonowa złuszczona, częściowo  spękana. Ściany i sufit pokryte tynkiem cementowo-wapiennym w stanie średnim z występującymi uszkodzeniami i ubytkami. Ściany malowane – stan powłok średni występują odspojenia, zabrudzenia i złuszczenia farby.

Ogłoszenie

Załącznik

Zał. nr 1 – Regulamin przetargu

Zał. Nr 2 – Klauzula RODO

Zał. Nr 3 – Wzór umowy


2024-05-31

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o aukcji publicznej sprzedaży samochodu marki SUZUKI JIMNY

OGŁOSZENIE O AUKCJI PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY SAMOCHODU MARKI SUZUKI JIMNY

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza  przetarg publiczny w formie aukcji publicznej na sprzedaż samochodu marki Suzuki Jimny na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023  r. poz. 973) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2303)

Przedmiot aukcji:

Przedmiotem aukcji jest samochód:

Marka: Suzuki,
Model: Jimny,
Rok produkcji: 2007,
Nr rejestracyjny: TKI 1EJ2,
VIN JSAFJB43V00342018.

Cena wywoławcza –  12 300,00 zł (brutto)

Wadium – 1 230,00 zł

Szczegółowy opis przedmiotu aukcji znajduje się w załączniku nr 1

Ogłoszenie

Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu aukcji

Ogłoszenie o aukcji publicznej – sprzedaży samochodu marki TOYOTA HILUX

OGŁOSZENIE  O  AUKCJI PUBLICZNEJ SPRZEDAŻY SAMOCHODU MARKI TOYOTA HILUX

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza  przetarg publiczny w formie aukcji publicznej na sprzedaż samochodu marki Toyota Hilux na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023  r. poz. 973) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2303)

Przedmiot aukcji:

Przedmiotem aukcji jest samochód:

Marka: Toyota,
Model: Hilux,
Rok produkcji: 1998,
Nr rejestracyjny: TKI GY90,
VIN JT133LNG800007863.

Cena wywoławcza –  6 000,00 zł (brutto)
Wadium – 600,00 zł

Szczegółowy opis przedmiotu aukcji znajduje się w załączniku nr 1

Ogłoszenie

Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu aukcji

 

Dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Organizator przetargu:

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
NIP 657 29 05 857
REGON 260571899
Tel. 41 31 15 106
Fax 41 31 15 106
e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
adres strony internetowej: bip.swietokrzyskipn.org.pl

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

  1. Przedmiot przetargu: Nieruchomości złożone z :

GRUNTY ROLNE:
Rola      kl. IVb    = 0,43 ha
Razem                  = 0,43 ha

Grunty rolne położone na działce nr 533/2  gm. Bodzentyn, obręb Psary Kąty, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Kielcach,  Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1L/00063874/3.

Oferowane do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary Kąty nr 100  (przy osadzie ŚPN w Psary Kąty nr 100, Obwodu Ochronnego Klonów).

  1. Przeznaczenie nieruchomości gruntowej

Prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Świętokrzyskiego  Parku Narodowego.

  1. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 26.04.2024 do dnia 06.05.2024 r, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym  uzgodnieniu z Panem Leszkiem Sepioło – tel. 41 3115106 wew. 16.

  1. Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy do 30 września 2028 r.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. Nr 1 Regulamin

Zał. Nr 2 Wzór umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-05-09

Informacja o wyniku przetargu