OGŁOSZENIE nr 2 Chełmowa Góra W0 Bk

OGŁOSZENIE nr 2 Chełmowa Góra W0 Bk

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży-_sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2024-03-28

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie Chełmowa Góra W0 Bk

OGŁOSZENIE
Chełmowa Góra W0 Bk

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2024-03-20

Protokół otwarcia

Ogłoszenie nr 4 Dąbrowa W0 So – część 3

OGŁOSZENIE nr 4

Dąbrowa W0 So – część 3

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2024-02-14

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 4 Chełmowa Góra W0 Jd – część 2

OGŁOSZENIE nr 4

Chełmowa Góra W0 Jd – część 2

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2024-02-14

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 4 Chełmowa Góra W0 So – część 1

OGŁOSZENIE nr 4

Chełmowa Góra W0 So – część 1

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży-_sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2024-02-14

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 3 o sprzedaży drewna Dąbrowa W0 So – część 3

OGŁOSZENIE nr 3

Dąbrowa W0 So – część 3

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Dąbrowa.

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

2024-02-06

Protokół otwarcia ofert