Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2024 i 2025

Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2024 i 2025

Załączniki do zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 47)