Zakup wraz z dostawą pojazdu UTV z napędem 4×4 oraz agregatem gaśniczym – II postępowanie

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Zakup wraz z dostawą pojazdu UTV z napędem 4×4 oraz agregatem gaśniczym – II postępowanie”

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie w formie dotacji NFOŚiGW nr 1549/2023/Wn13/OP-po/D przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86e303c7-1758-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

 

Termin składania ofert: 31.05.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 31.05.2024 rok, godz. 11:30.

 

2024-05-21

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ wraz z Załącznikami


2024-05-22

Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego – II postępowanie

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego – II postępowanie”

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie w formie dotacji NFOŚiGW nr 1549/2023/Wn13/OP-po/D przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ba1ba5b-1352-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

Termin składania ofert: 28.05.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 28.05.2024 rok, godz. 11:30.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ wraz z Załącznikami


2024-05-20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Zakup wraz z dostawą pojazdu UTV z napędem 4×4 oraz agregatem gaśniczym

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Zakup wraz z dostawą pojazdu UTV z napędem 4×4 oraz agregatem gaśniczym”

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie w formie dotacji NFOŚiGW nr 1549/2023/Wn13/OP-po/D przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68c07864-02cd-11ef-b81b-aebd110f5279

 

 

Termin składania ofert: 09.05.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 09.05.2024 rok, godz. 11:30.

 


 

Ogłoszenie

SWZ z załącznikami

 


2024-05-09

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


2024-05-13

Informacja o unieważnieniu postępowania


2024-05-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia: „Wykorzystanie technik teledetekcyjnych przy ocenie stanu zasobów przyrodniczych ŚPN i obszaru Natura 2000 Łysogóry” 

Ogłoszenie

Formularz wyceny

Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego, pługa oraz wozu asenizacyjnego

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego, pługa oraz wozu asenizacyjnego”

 

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie w formie dotacji NFOŚiGW nr 1549/2023/Wn13/OP-po/D przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee6276ea-f718-11ee-b016-82aaee56c84c

 

Termin składania ofert: 29.04.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 29.04.2024 rok, godz. 11:30.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami


2024-04-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do treści SWZ


2024-04-18

Pytania i odpowiedzi do SWZ


2024-04-22

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi do SWZ


2024-04-29

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


2024-05-06

Informacja o unieważnieniu postępowania dla Części nr 1 i Części nr 3


2024-05-27

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Część 2

Wyłonienie usługodawcy na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych: 1. Zaprojektuj i wybuduj „Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”. 2. Nadzór inwestorski. – II postępowanie

Logo Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Dofinansowane z Unii Europejskiej,

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Wyłonienie usługodawcy na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych:

1. Zaprojektuj i wybuduj „Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

2. Nadzór inwestorski. – II postępowanie

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023 „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat Działanie 2.3. Bioróżnorodność.