Obsługa administracyjna ruchu turystycznego dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2024 roku

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

Obsługa administracyjna ruchu turystycznego dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2024 roku.

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fcc8ea7-89d1-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Termin składania ofert: 08.12.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 08.12.2023 rok, godz. 11:30.

Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN (2 części)

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN”(z podziałem na części)

Część I – Remont ogrodzenia cmentarza na Polanie Bielnik o długości 82,5 mb. według wzoru Parkowego Systemu Informacji (PSI II).

Część II – Prace remontowe dwóch „Kapliczek Kalwaryjskich” znajdujących się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oddz. 196 s na działce ewidencyjnej nr 2023, Obręb Nowa Słupia, Gmina Nowa Słupia.

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7275c291-5144-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Termin składania ofert: 27.09.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 27.09.2023 rok, godz. 11:30.

Wykonanie oraz montaż: urządzeń turystycznych na trasie ścieżki edukacyjnej „Bukowa Góra-Wilków” oraz ogrodzeń na obszarach ochrony krajobrazowej wokół osad służbowych ŚPN.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

„Wykonanie oraz montaż: urządzeń turystycznych na trasie ścieżki edukacyjnej „Bukowa Góra-Wilków” oraz ogrodzeń na obszarach ochrony krajobrazowej wokół osad służbowych ŚPN”

Część I – „Wykonanie oraz montaż urządzeń turystycznych na trasie ścieżki edukacyjnej „Bukowa Góra – Wilków”

Część II – Wykonanie ogrodzeń wokół osad służbowych zlokalizowanych w miejscowościach:

Baszowice 48, Gmina Nowa Słupia – ogrodzenie o długości 116 m.b., furtka o szer. 1,0 m. oraz brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m.

Huta Podłysica 106, Gmina Bieliny – ogrodzenie o długości 145 m.b. furtka o szer. 1,0 m. oraz brama dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m.

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a04abf91-40dc-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Termin składania ofert: 07.09.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 07.09.2023 rok, godz. 11:30.

Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN (2 części)

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN”(z podziałem na części)

Część I – Remont ogrodzenia cmentarza na Polanie Bielnik o długości około 82 m według wzoru Parkowego Systemu Informacji (PSI II).

Część II – Prace remontowe dwóch „Kapliczek Kalwaryjskich” znajdujących się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oddz. 196 s na działce ewidencyjnej nr 2023, Obręb Nowa Słupia, Gmina Nowa Słupia.

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e93a96dd-377b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Termin składania ofert: 06.09.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 06.09.2023 rok, godz. 11:30.

„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE IV”-zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentyn informuje o ogłoszeniu przetargu przez Ojcowski Park Narodowy na:

„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE IV”- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

 

dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aeff2721-2d43-11ee-9aa3-96d3b4440790

na BIP:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/199.html

Identyfikator postępowania: ocds-148610-aeff2721-2d43-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie

Zakup wraz z oznakowaniem i dostawą samochodów elektrycznych do 18 Parków Narodowych – II postępowanie.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentyn informuje o ogłoszeniu przetargu na:

„Zakup wraz z oznakowaniem i dostawą samochodów elektrycznych do 18 Parków Narodowych – II postępowanie. ”

dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45168540-2acd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

na BIP:

https://www.bgpn.pl/przetargi/zp152023-zakup-wraz-z-oznakowaniem-i-dostawa-samochodow-elektrycznych-do-18-parkow-narodowych-ii-postepowanie.html

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-45168540-2acd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Ogłoszenie