„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE IV”-zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentyn informuje o ogłoszeniu przetargu przez Ojcowski Park Narodowy na:

„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE IV”- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

 

dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aeff2721-2d43-11ee-9aa3-96d3b4440790

na BIP:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/199.html

Identyfikator postępowania: ocds-148610-aeff2721-2d43-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie

Powiązane: