Komórki organizacyjne

Stanowiskotel. 41 31 15 106nr telefonu wew. lub służbowy
DYREKTOR ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGOdr inż. Jan Reklewski
ZASTĘPCA DYREKTORAmgr inż. Agata Czeplina-Miernik21
ZESPÓŁ DO SPRAW FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI
GŁÓWNY KSIĘGOWYZofia Wojteczek12
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGOHalina Gałek13
STANOWISKO DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCImgr Monika Pastuszka13
STANOWISKO DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCITeresa Grzejszczyk14
STANOWISKO DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCIWiesława Sydon13
POSTERUNEK STRAŻY PARKU
KOMENDANT STRAŻY PARKUinż. Jarosław Iwan
STRAŻNIK STRAŻY PARKURobert Wójcik
STRAŻNIK STRAŻY PARKURafał Białek
STRAŻNIK STRAŻY PARKUmgr inż. Wojciech Redlica
DZIAŁ OCHRONY PRZYRODY I ZASOBÓW KULTUROWYCH PARKU
KIEROWNIK DZIAŁU OCHRONY PRZYRODY I ZASOBÓW KULTUROWYCH PARKUinż. Leszek Sepioło16
STANOWISKO DS. POSIADANIARyszard Mazur15
STANOWISKO DS. OCHRONY PRZYRODYmgr inż. Małgorzata Ossowska15
STANOWISKO DS. OCHRONY PRZYRODYmgr inż. Łukasz Pochwała15
OBWÓD OCHRONNY CHEŁMOWA GÓRA
LEŚNICZYStanisław Kuroś 
PODLEŚNICZYmgr inż. Wiktor Gawlik 
OBWÓD OCHRONNY DĄBROWA
LEŚNICZYinż. Zbigniew Jankowicz
PODLEŚNICZYRobert Lach 
OBWÓD OCHRONNY DĘBNO
LEŚNICZYmgr inż. Tomasz Ponikowski 
PODLEŚNICZYPaweł Iwan 
OBWÓD OCHRONNY JASTRZĘBI DÓŁ
LEŚNICZYmgr inż. Leszek Kuchciński 
PODLEŚNICZYHenryk Bąk 
OBWÓD OCHRONNY KLONÓW
LEŚNICZYinż. Dariusz Zbroszczyk 
PODLEŚNICZYMarian Pajdo 
PODLEŚNICZYSebastian Pajdo 
OBWÓD OCHRONNY PODGÓRZE
LEŚNICZYMirosław Wiśniewski 
PODLEŚNICZYZbigniew Brożyna 
OBWÓD OCHRONNY ŚWIĘTA KATARZYNA
LEŚNICZYmgr inż. Paweł Krzos 
PODLEŚNICZYAdam Danielski 
OBWÓD OCHRONNY ŚWIĘTY KRZYŻ
LEŚNICZYmgr inż. Paweł Miernik 
PODLEŚNICZYStanisław Nowak 
DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA PARKU I EDUKACJI
KIEROWNIK DZIAŁU UDOSTĘPNIANIA PARKU I EDUKACJImgr Arkadiusz Adamczyk60
STANOWISKO DS. UDOSTĘPNIANIA PARKUmgr inż. Marcin Matysek50
STANOWISKO DS. UDOSTĘPNIANIA PARKUinż. Szymon Rak52
STANOWISKO DS. UDOSTĘPNIANIA MUZEUMmgr inż. Janusz Kuszewski
STANOWISKO DS. EDUKACJImgr inż. Paulina Kozłowska52
STANOWISKO DS. EDUKACJImgr inż. Gabriel Czechowski52
SPRZĄTACZKAZofia Dadziak
SPRZĄTACZKAAlicja Jaguś
SPRZĄTACZKAMałgorzata Styczeń
ROBOTNIK GOSPODARCZYRyszard Góźdź
DRWAL MOTORNICZYMarek Łakomiec
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNY
KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNEGOinż. Mirosław Ulikowski26
STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH I TRANSPORTUUrszula Kuroś17
STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH I TRANSPORTUinż. Przemysław Borek
STANOWISKO DS. INWESTYCJI I REMONTÓWmgr Paweł Sadrak63
STANOWISKO DS. INFORMATYKIinż. Jakub Żelazny61
KIEROWCA – MAGAZYNIERMarek Drogosz17
KONSERWATORMarek Harabin
SPRZĄTACZKAKatarzyna Góźdź
SPRZĄTACZKAAnna Mazurek
DZIAŁ MONITORINGU, BADAŃ I ANALIZ
KIEROWNIK DZIAŁU MONITORINGU, BADAŃ I ANALIZmgr inż. Paweł Szczepaniak65
STANOWISKO DS. DOKUMENTACJI I ARCHIWIZACJIinż. Jan Sobieraj55
STANOWISKO DS. MONITORINGU BADAŃ I ANALIZdr inż. Lech Buchholz64
STANOWISKO DS. GISmgr Paulina Sikora-Marzec66
STANOWISKO DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOmgr Paweł Sadrak63
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI FUNDUSZY CELOWYCHmgr Katarzyna Gładysz56
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCHmgr Sylwia Poznańska11
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHmgr Sylwia Poznańska11
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCHinż. Jan Sobieraj55
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCHmgr inż. Wojciech Redlica18
PRACOWNIK DS. BHPinż. Leszek Sepioło16