Komórki organizacyjne

DYREKTOR ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 • dr inż. Jan Reklewski

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. OCHRONY PRZYRODY I ADMINISTRACJI

 • mgr inż. Agata Czeplina-Miernik
 • tel. 41 31 15 106 wew. 21

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. UDOSTĘPNIANIA I MONITORINGU

 • mgr Arkadiusz Adamczyk
 • tel. 41 31 15 106 wew. 60

ZESPÓŁ DO SPRAW FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 • mgr Monika Pastuszka
 • tel. 41 31 15 106 wew. 12

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 • Aneta Matysek
 • tel. 41 31 15 106 wew. 13

STANOWISKO DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

 • Edyta Fąfara
 • tel. 41 31 15 106 wew. 13

STANOWISKO DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

 • Anna Więckowska
 • tel. 41 31 15 106 wew. 13

STANOWISKO DS. FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

 • Ilona Dwojewska
 • tel. 41 31 15 106 wew. 14

POSTERUNEK STRAŻY PARKU

KOMENDANT STRAŻY PARKU

 • inż. Jarosław Iwan
 • tel. 41 31 15 106 wew. 27
 • tel. 690 033 234

ZASTĘPCA KOMENDANTA STRAŻY PARKU

 • mgr inż. Wojciech Redlica
 • tel. 41 31 15 106 wew. 18
 • tel. 690 810 017

STRAŻNIK STRAŻY PARKU

 • Rafał Białek
 • tel. 41 31 15 106 wew. 18
 • tel. 690 091 002

STRAŻNIK STRAŻY PARKU

 • Robert Wójcik
 • tel. 41 31 15 106 wew. 18
 • tel. 690 091 005

DZIAŁ OCHRONY PRZYRODY I ZASOBÓW KULTUROWYCH PARKU

KIEROWNIK DZIAŁU OCHRONY PRZYRODY I ZASOBÓW KULTUROWYCH PARKU

 • inż. Leszek Sepioło
 • tel. 41 31 15 106 wew. 16

STANOWISKO DS. STANU POSIADANIA I DS. GIS

 • mgr Paulina Sikora-Marzec
 • tel. 41 31 15 106 wew. 15

STANOWISKO DS. OCHRONY PRZYRODY

 • mgr inż. Łukasz Pochwała
 • tel. 41 31 15 106 wew. 16

OBRĘB OCHRONNY ŚWIĘTA KATARZYNA

NADLEŚNICZY

 • inż. Zbigniew Jankowicz
 • tel. 690 055 640

PODLEŚNICZY

 • Adam Danielski
 • tel. 690 033 655

OBWÓD OCHRONNY ŚWIĘTA KATARZYNA

LEŚNICZY

 • mgr inż. Wiktor Gawlik
 • tel. 690 810 016

OBWÓD OCHRONNY DĄBROWA

LEŚNICZY

 • mgr inż. Gabriel Czechowski
 • tel.  787 094 401

OBWÓD OCHRONNY KLONÓW

LEŚNICZY

 • inż. Dariusz Zbroszczyk
 • tel. 690 080 067

PODLEŚNICZY

 • Sebastian Pajdo
 • tel. 690 078 006

OBWÓD OCHRONNY PODGÓRZE

LEŚNICZY

 • Zbigniew Brożyna
 • tel. 690 080 092

OBRĘB OCHRONNY ŚWIĘTY KRZYŻ

NADLEŚNICZY

 • mgr inż. Paweł Miernik
 • tel. 690 098 004

PODLEŚNICZY

 • Robert Lach
 • tel.  690 080 056

OBWÓD OCHRONNY ŚWIĘTY KRZYŻ

LEŚNICZY

 • Stanisław Nowak
 • tel. 690 810 014

OBWÓD OCHRONNY CHEŁMOWA GÓRA

LEŚNICZY

 • Paweł Iwan
 • tel. 690 080 021

OBWÓD OCHRONNY DĘBNO

LEŚNICZY

 • mgr inż. Tomasz Ponikowski
 • tel. 690 055 664

OBWÓD OCHRONNY JASTRZĘBI DÓŁ

LEŚNICZY

 • mgr inż. Leszek Kuchciński
 • tel. 690 080 074

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA PARKU I EDUKACJI

KIEROWNIK DZIAŁU UDOSTĘPNIANIA PARKU I EDUKACJI

 • inż. Szymon Rak
 • tel. 41 31 15 106 wew. 63

STANOWISKO DS. UDOSTĘPNIANIA PARKU

 • mgr inż. Marcin Matysek
 • tel. 41 31 15 106 wew. 50

STANOWISKO DS. UDOSTĘPNIANIA MUZEUM

 • mgr Grzegorz Szczęsny
 • tel. 41 31 15 106 wew. 52

STANOWISKO DS. EDUKACJI

 • mgr inż. Paulina Kozłowska
 • tel. 41 31 15 106 wew. 52

STANOWISKO DS. EDUKACJI

 • mgr inż. Zuzanna Wyka
 • tel. 41 31 15 106 wew. 52

SPRZĄTACZKA

 • Zofia Dadziak
 • Alicja Zielińska
 • Małgorzata Styczeń

ROBOTNIK GOSPODARCZY

 • Szymon Miśkiewicz

DRWAL MOTORNICZY

 • Marek Łakomiec

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNY

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO – TECHNICZNEGO

 • inż. Przemysław Borek
 • tel. 41 31 15 106 wew. 26
 • tel. 690 810 018

STANOWISKO DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

 • mgr inż. Aneta Czyż
 • tel. 41 31 15 106 wew. 17

STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH I TRANSPORTU

 • Katarzyna Góźdź
 • tel. 41 31 15 106 wew. 17

STANOWISKO DS. INFORMATYCZNYCH

 • inż. Jakub Żelazny
 • tel. 41 31 15 106 wew. 61

KIEROWCA – MAGAZYNIER

 • Marek Drogosz
 • tel. 41 31 15 106 wew. 17

KONSERWATOR

 • Marek Harabin

SPRZĄTACZKA

 • Aneta Miśkiewicz
 • Anna Mazurek

DZIAŁ MONITORINGU, BADAŃ I ANALIZ

KIEROWNIK DZIAŁU MONITORINGU, BADAŃ I ANALIZ

 • mgr inż. Janusz Kuszewski
 • tel. 41 31 15 106 wew. 64

STANOWISKO DS. MONITORINGU BADAŃ I ANALIZ

 • mgr inż. Paweł Szczepaniak
 • tel. 41 31 15 106 wew. 65

STANOWISKO DS. DOKUMENTACJI, ARCHIWIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 • mgr inż. Paweł Krzos
 • tel. 41 31 15 106 wew. 55

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI FUNDUSZY CELOWYCH

 • Izabela Życińska
 • tel. 41 31 15 106 wew. 56

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH

 • mgr Sylwia Poznańska
 • tel. 41 31 15 106 wew. 11

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • mgr Sylwia Poznańska
 • tel. 41 31 15 106 wew. 11

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 • mgr Sylwia Poznańska
 • tel. 41 31 15 106 wew. 11

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH

 • mgr inż. Wojciech Redlica
 • tel. 41 31 15 106 wew. 18
 • tel. 690 810 017

PRACOWNIK DS. BHP

 • inż. Leszek Sepioło
 • tel. 41 31 15 106 wew. 16