Administrator danych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do pracy