Kierownictwo

Dyrektor ŚPN

dr inż. Jan Reklewski

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych

mgr inż. Andrzej Sosnowski

Zastępca dyrektora ds. przyrodniczych

mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Główny Księgowy

Zofia Wojteczek

budynek_dyrekcji_spn