Kierownictwo

Dyrektor ŚPN

dr inż. Jan Reklewski

Zastępca dyrektora ds. Ochrony Przyrody i Administracji

mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Zastępca dyrektora ds. Udostępniania i Monitoringu

mgr Arkadiusz Adamczyk

Główny Księgowy

mgr Monika Pastuszka

budynek_dyrekcji_spn