Kierownictwo

Dyrektor ŚPN

dr inż. Jan Reklewski

Zastępca dyrektora

mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Główny Księgowy

mgr Monika Pastuszka

budynek_dyrekcji_spn