„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE IV”-zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentyn informuje o ogłoszeniu przetargu przez Ojcowski Park Narodowy na:

„Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” POSTĘPOWANIE IV”- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

 

dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aeff2721-2d43-11ee-9aa3-96d3b4440790

na BIP:

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/ogloszenia_o_zamowieniach/199.html

Identyfikator postępowania: ocds-148610-aeff2721-2d43-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie

Zagospodarowanie miejsc na terenie Parku w celach turystyczno – rekreacyjnych, w miejscowości Huta Szklana

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

„Zagospodarowanie miejsc na terenie parku w celach turystyczno rekreacyjnych, położonych przy na wejściach przy szlaki turystyczne, Obwód Ochronny Święty Krzyż, oddział 119 g, 119 i, 115 Sb działka ew. nr 2015, 2024, 2000 gm. Nowa Słupia”

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-90ec690d-10c8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Termin składania ofert: 17.07.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 17.07.2023 rok, godz. 11:30.

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” w msc. Nowa Słupia

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

Realizacja przyrodniczo – kulturowej ścieżki edukacyjnej  „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, oddział 196 s, o, działka nr 2023 obręb 0001 Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc238a1b-03df-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Termin składania ofert: 23.06.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 23.06.2023 rok, godz. 11:30.